Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail | Podpora

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.
Slavnostní koncert k 25. výročí založení školy

V tomto školním roce slaví První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. sr.o. 25. výročí…

Třídní schůze 20.9.2016

V úterý 20. září se od 16:45 konají třídní schůzky pro rodiče studentů tercií, kvart,…

Gymnazisté si zkrátili prázdniny

Školákům začíná nový školní rok. Ale gymnazisté z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové…

Adaptační dopoledne

V pátek 2. září připravila třída 3.A dvouhodinové adaptační dopoledne pro kompletně novou třídu vyššího gymnázia…