Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail | Podpora

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.
Náhradní termín rozřazovacích testů

Náhradní termín rozřazovacích testů z anglického a zvoleného druhého povinného cizího jazyka pro nově přijaté žáky je…

Výsledky přijímacího řízení 2016

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia pro školní rok 2016/17 jsou k dispozici zde Výsledky přijímacího…

Dlouhá noc krátkých text

Katedra německého jazyka a literatury UHK pořádala 12. dubna již třetí literární setkání „Dlouhá noc…

Výsledky soutěže v cizích jazycích Aj

Výsledky  soutěže Aj Okresní kolo