Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail | Podpora

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.
Úřední dny o letních prázdninách 2016

Datum Den Od – do 1. 7. Pátek 9.00 – 10.00 1. 8. Pondělí 9.00…

Informace pro nové studenty tercie a kvinty pro školní rok 2016 – 17

Informace pro tercii (6 – leté studium) Soustředění matematiky doplněné výukou anglického jazyka se koná…

Tři medaile z Mezinárodní konference mladých vědců

V rumunském městě Kluž-Napoca se v týdnu od 16. do 22.4. 2016 konal již 23. ročník…

Cena Učené společnosti České republiky

V pondělí 23. května se Natálie Živná zúčastnila valného shromáždění Učené společnosti ČR, během jehož slavnostní…