Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail | Podpora

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.
Hradecká laťka 2017

V pondělí 16.1. se konala na Sokole již tradičně Hradecká laťka – závod ve skoku…

S přednesem o přednesu

Zástupci recitační sekce klubu mladých literátů se v sobotu 7. ledna 2017 zúčastnili celodenního semináře…

Školní kolo recitačních soutěží

Ve středu 4. ledna 2017 se uskutečnilo školní kolo recitačních soutěží Dětská scéna (nižší gymnázium)…

Skok vysoký

Dnešním dnem skončila školní kola skoku vysokého jako příprava na prestižní soutěž Hradecká laťka. Nominace…