Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail | Podpora

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.
PSJG a Světový den životního prostředí

Letošní heslo: Spojovat lidi s přírodou Terciáni vyrazili na exkurzi do Přírodní památky Roudnička a Datlík.…

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků

Odkaz ZDE

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-18

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017-18 naleznete v sekci Pro uchazeče.

Proces vstupu PSJG do Sítě přidružených škol UNESCO završen

Dne 26. září 2016 schválilo valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO na své konferenci…