Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Další (2.) kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do čtyřletého studia

Předpokládaný počet přijatých uchazečů Obor vzdělání Předpokládaný počet přijatých uchazečů 79-41-K/ 41 Gymnázium 3 Obor…

Výsledky přijímacího řízení

Pro podrobné výsledky se přihlaste odkazem níže: prijimacky.psjg.cz Uživatelské jméno:  jméno a příjmení uchazeče Heslo:…

Postup po přijímacích zkouškách

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek zpracovává CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz), které je…

Ples PSJG

Maturitní ples Prvního soukromého jazykového gymnázia Hradec Králové se koná dne 13. 4. 2022 od…