Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Pozvánky k přijímacímu řízení byly odeslány dne 20. 3. 2023 na mailové adresy zákonných zástupců uchazečů. Vedení školy
Zahradní slavnost 1.SJG

Na sobotu 3. června 2023 připravuje První soukromé jazykové gymnázium v rámci oslav 30.výročí svého…

Velký úspěch studenta tercie Filipa Novotného

Na konci ledna proběhlo v Praze slavnostní vyhlašování nejlepších sportovců v Taekwondu. Filip Novotný ze…

Tvořivá klávesnice 2023

Ve čtvrtek 2. března 2023 byly za velkého zájmu rodičů našich studentů slavnostně vyhlášenyvýsledky I.…