Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Program zahradní slavnosti k 30. výročí našeho gymnázia
Výsledky přijímacího řízení na naše gymnázium

Výsledky přijímacího řízení 4leté studium Výsledky přijímacího řízení 6leté studium Pro podrobné výsledky se přihlaste…

Postup po přijímacích zkouškách

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek zpracovává CZVV (Centrum pro zjišťování výsledkůvzdělávání – www.cermat.cz), které je školám…

Veronika Vítková v Českém rozhlase

U příležitosti předávání cen Talent královéhradecké kultury pozval Český rozhlas k rozhovoru Veronikou Vítkovou. Spolu…