Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Přijímací řízení: proč zvolit První gymnázium

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Dny otevřených dveří a přijímací řízení pro školní rok 2019 – 20

Dny otevřených dveří se konají: úterý 15.1.2019 od 15.15 – 18.00 (informace ředitele školy o přijímacím…

Propozice k LYŽAŘSKÉMU KURZU 2019

Propozice k LYŽAŘSKÉMU KURZU 2019

Erasmus + na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu Hradec Králové

12. – 16. listopadu proběhl na naší škole projekt Erasmus+ Care or Scare. Sjelo se…

Kouzlo poezie Jaroslava Brendla

V říjnu již po čtvrté navštívil PSJG recitátor, herec a moderátor Jaroslav Brendl. Pro studenty…