Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Přijímací řízení: proč zvolit První gymnázium

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Pozvánky k přijímacímu řízení

Pozvánky k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020 byly zaslány zákonným zástupcům uchazečů dne 18.3.2019…

Dětská scéna – postup do krajského kola!

Ve čtvrtek 7. března 2019 se v Divadle Jesličky (ZUŠ Střezina) uskutečnilo okresní kolo recitační…

Chemická olympiáda kategorie A

V pátek 7. 12. se na Fakultě chemicko-technologické, Univerzity Pardubice konalo Krajské kolo kategorie A 55.…

Školní kolo recitačních soutěží

V lednu se jako každoročně uskutečnilo školní kolo recitačních soutěží Dětská scéna, Wolkrův Prostějov a…