Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Přijímací řízení: proč zvolit První gymnázium

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Informace pro nové studenty

Informace pro nové studenty tercie 2019 – 20 Informace pro nové studenty kvinty 2019 –…

Maturitní zkouška 2019

V didaktických testech a písemných pracích státní části maturitní zkoušky všichni naši maturanti uspěli. Gratulujeme!…

Další (2.) kolo přijímacího řízení

Další (2.) kolo přijímacího řízení

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků na školní rok 2019- 20 s vedením školy se…