Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Lyžařský kurz

Lyžařský výcvikový kurz kvint, který se měl konat 21. – 26. 2. 2021, musíme bohužel…

Úřední dny pro odevzdání přihlášek ke studiu

Přihlášku ke studiu lze poslat poštou nebo přinést osobně. Přihláška musí být odevzdána do 1.3.2021.…

Úřední dny v době distanční výuky v lednu 2021

Datum Den Od-do 6.1.2021 středa 9:00 – 10:00 7.1.2021 čtvrtek 9:00 – 13:30 8.1.2021 pátek…

Výuka od 4.1.2021

Od pondělí 4. ledna 2021 přechází celá škola opět na distanční výuku. Zatím do 22. 1.,…