Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Intenzívní kurzy pro tercie a kvinty – srpen 2021 – testování na covid-19

Milí žáci tercií a kvint 2021-22,na začátku srpnového intenzívního kurzu anglického jazyka a matematiky – ve středu 25. 8. 2021 od…

Úřední dny o letních prázdninách 2021

Úřední dny o letních prázdninách 2021 Potvrzení o studiu pro školní rok 2021/2022 pro daňové účely…

Rozřazovací testy nově přijatých žáků z anglického jazyka a zvoleného 2. povinného cizího jazyka

Nově přijatí žáci tercie (6-leté studium) a kvinty (4-leté studium) se dostaví ve čtvrtek 17. 6. 2021 na…

Výsledky přijímacího řízení 2021

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté a šestileté gymnázium Podrobné výsledky najdete na adrese prijimacky.psjg.cz. Uživatelské…