Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Organizace přijímacího řízení 2021

Vážení uchazeči, Pozvánka ke konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky bude uchazečům zaslána…

Termíny PZ a předpokládané počty přijatých

Vzhledem ke změnám MŠMT jsme nuceni změnit termíny příjimacího řízení na naše gymnázium. Aktualizované informace…

I na distanční výuce se dají dělat úžasné projekty – projekt ESA

Čtyři studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové z kvinty, sexty a septimy se zúčastnili úžasného…

Lyžařský kurz

Lyžařský výcvikový kurz kvint, který se měl konat 21. – 26. 2. 2021, musíme bohužel…