Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Zásady distanční výuky na 1.SJG, distanční rozvrh (školní rok 2020/21 )

Propojení stálého a distančního rozvrhu hodin Od 1. 9. 2020 je v platnosti stálý rozvrh včetně…

Úřední dny o letních prázdninách 2020

Potvrzení o studiu pro školní rok 2020/2021 pro daňové účely budou žákům vydávána v prvním…

Výsledky celostátní přehlídky SOČ – 1.SJG mezi třemi nejúspěšnějšími školami v České republice

13. a 14. června 2020 proběhla celostátní přehlídka prací Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V tomto…

Maturitní zkouška z čínského jazyka

V souvislosti s letošními maturitními zkouškami patří 1.SJG jedno prvenství. Jako na první škole v…