Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Plán MŠMT k aktuální situaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán,…

Úřední hodiny školy v době mimořádného opatření vlády ČR se ruší

Vedení gymnázia do odvolání ruší úřední hodiny školy. V případě potřeby volejte Mgr. Burešovou Janu (tel.…

Sdělení k situaci ohledně koronaviru

Sdělení vedení školy studentům k situaci ohledně koronaviru.

Doporučení krajské hygienické stanice

Doporučení Krajské hygienické stanice KHK k jedincům s cestovatelskou anamnézou.