Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Informace k přijímacímu řízení 2020

Organizace přijímacího řízení 2020 Uchazeči mají pouze jeden pokus na vykonání jednotné přijímací zkoušky (písemná…

Kontakt se školou v období karantény

V případě potřeby kontaktovat nebo navštívit školu volejte na číslo +420 495 543 141 (kancelář…

Možný nástup maturitních tříd do školy od 11. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 je maturantům umožněn vstup do školy – za účelem přípravy k maturitní…

Maturitní zkouška 2020

Maturitní zkoušky proběhnou od 1.6. 2020 – 19.6. 2020. Rozpis naleznete v tabulce níže.