Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Úřední hodiny v době jarních prázdnin
Nedělní mise Astro Pi Challenger

Studenti 1. soukromého jazykového gymnázia se v neděli 11.2. 2024 zapojili do inspirativního setkání s…

Tonda Vízner ze 4.G válí
Tělesná výchova na kluzišti z umělé hmoty

V úterý 9.1. se studentky sexty A pod vedením paní profesorky tělesné výchovy vydaly vyzkoušet…