Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Přijímací řízení: proč zvolit První gymnázium

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Ekologická brigáda Na Plachtě

V neděli 24. 11. od 9:00 se v Přírodní památce Na Plachtě konala tradiční ekologická brigáda. Studenti…

Plánování nového projektu Erasmu+

Poslední projekt Erasmus+ skončil letos v květnu – a pro velký úspěch už s našimi…

Dny otevřených dveří a informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020 – 2021

Aby se děti i rodiče mohli podívat, jak naše škola funguje a v jakém prostředí…

Přípravný kurz na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka pro žáky ZŠ

Přípravný kurz anglického jazyka bude probíhat vždy v úterý v čase 15.15 – 16. 45 hodin v budově PSJG…