Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Přijímací řízení: proč zvolit První gymnázium

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Třídní schůzky rodičů

V úterý 17. 9. 2019 se od 16:45 hodin konají v budově PSJG třídní schůzky…

Adaptační kurzy tříd 1.F a 1.G v Krkonoších

Adaptační kurzy jsou pro nově nastupující studenty skvělou příležitostí, jak se seznámit se svými spolužáky…

Slavnostní imatrikulace nových studentů

Je již tradicí, že noví studenti našeho gymnázia jsou na začátku školního roku slavnostně imatrikulováni…

Informace pro nové studenty

Informace pro nové studenty tercie 2019 – 20 Informace pro nové studenty kvinty 2019 –…