Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Přijímací řízení: proč zvolit První gymnázium

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Evropský den jazyků na PSJG

Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě vyhlašuje Rada Evropy 26. září za Evropský…

Přednáška o Normandii z Alliance française de Pardubice zpestřila francouzštinářům Den jazyků

V pátek dne 27. 9. 2019 zavítala na naše gymnázium návštěva z Francouzské alliance z Pardubic. Přijela paní …

Testování IQ společností Mensa na našem gymnázium

19. září 2019 absolvovalo 43 studentů našeho gymnázia testování IQ u společnosti sdružující nadprůměrně inteligentní…

Konference Sítě přidružených škol UNESCO

Ve dnech 23. – 24. 9. 2019 se První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové zúčastnilo…