Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Informační schůzky rodičů

Informační schůzky rodičů všech tříd se konají dne 14. 9. 2021 on-line.Bližší informace obdržíte od…

Organizace začátku školního roku, testování žáků

1. září 2021 žáci budou ve škole přítomni 1. září 2021 od 8.10 – 10.55…

Organizace vstupu do školy dne 25.8.2021

Budova školy bude ve středu 25. 8. 2021 otevřena pro žáky v 7.55 hodin. Dříve…

Intenzívní kurzy pro tercie a kvinty srpen 2021 – testování na covid-19 – aktualizace k 23. 8. 2021

 Milí žáci tercií a kvint 2021-22, na začátku srpnového  intenzívního kurzu anglického jazyka a matematiky…