Facebook | Blog | Suplování | Absence | Portfolio | Intranet | Mail

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

PSJG - Hradec Králové

Výuka jazyků v HK

Cílem je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě Vyučujeme jazyky v Hradci Králové

Humanitní, přírodovědné a ICT zaměření

Gymnázium v Hradci Králové vyučuje humanitní, přirodovědecké a ICT obory

Stipendia pro studenty

Vynikající studenti jsou na konci školního roku ohodnoceni jednorázovým prospěchovým stipendiem.

Proč zvolit studium na 1.SJG?

Podívejte se, v čem jsme nejlepší a jaké je uplatnění našich absolventů. Prohlédněte si také výsledky maturit dle Cermatu.

Náhradní termín přijímacích zkoušek do oboru 4-letého gymnázia 79-41-K/41 gymnázium

Dle Opatření obecné povahy č. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. 5. 2021 Ministerstvo školství mládeže a…

Postup po přijímacích zkouškách

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek zpracovává CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz), které je…

Organizace přijímacího řízení 2021

Vážení uchazeči, Pozvánka ke konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky bude uchazečům zaslána…

Termíny PZ a předpokládané počty přijatých

Vzhledem ke změnám MŠMT jsme nuceni změnit termíny příjimacího řízení na naše gymnázium. Aktualizované informace…